przeglądy techniczne i budowlane

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 62

Zgodnie z tym przepisem obiekty powinny być poddawane przez właścicieli (lub zarządcę) następującym kontrolom okresowym:

  1. co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny:
    • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych występujących podczas użytkowania obiektu. Dotyczy to zwłaszcza ścian zewnętrznych, balustrad, loggii, balkonów, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, instalacji c.o. i c.w.u. oraz elementów instalacji kanalizacyjnej i urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe,
    • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
    • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
  2. co najmniej raz na pięć lat trzeba skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, jego estetykę i otoczenie w tym także sprawność instalacji elektrycznej i odgromowej